) Karviná je studijní - Proč Karviná?

je studijníPro středoškoláky, kteří ve svém studiu chtějí dále pokračovat a odborně se rozvíjet v daném oboru nabízí město Karviná studium na Obchodně podnikatelské fakultě, která je součástí Slezské univerzity se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola vznikla již v roce 1989 a současně se pyšní svými 5000 studenty, z nichž 2 000 studuje právě na OPF v Karviné.

Tato fakulta má v městě Karviná dvě sídla, a to hlavní univerzitní budovu s učebnami, posluchárnami, katedrami, menzou, sídlem vedení fakulty, aj. V druhém areálu – Na Vyhlídce – je umístěna vysokoškolská knihovna, posilovna, koleje, apod.

Studenti se na OPF Karviná mohou vzdělávat v oborech ekonomických, sociálních a správních, finančních nebo zaměřených na informatiku v hotelnictví a ekonomii. Studium probíhá pod vedením odborníků z praxe, nabízí možnosti získání dovedností zapojením se do projektů financovaných z různých grantů, umožňuje studentům strávit semestry v zahraničí v rámci projektu ERASMUS a klade důraz na získání praktických zkušeností a jazykové vybavenosti studentů.